INSTITUT EUROPEEN DES ITINERAIRES CULTURELS
Recherche :
  accueil
   
  l'Europe découverte
  l'Europe continue
  médiations européennes
  l'Europe de la mémoire
  questions capitales
  diagonales européennes
  qui sommes-nous ?
  avec qui travaillons-nous ?
  atlas itinéraires culturels
   
  boutique
  enquêtes
 
s'identifier:
mot de passe
mot de passe oublié ?
abonnez-vous
   
 
 votre panier
   
  plan du site
  contactez-nous
   
 
   
  Forum
 
 
 
   
Cette information est archivée
 
 
 Szlaki Romańskie - kulturowe korzenie Europy
8-9.02.2006 w Collegium Polonicum w Słubicach odbyła się międzynarodowa konferencja zatytułowana "Szlaki Romańskie - kulturowe korzenie Europy" zorganizowana przez Fundację na Rzecz Collegium Polonicum i dolnosaksoński Powiat Helmsted.

Magdalena Wojcik
institut européen des itinéraires culturels
Magdalena Wojcik
14 mars 2006
Zalożenia


Głównym jej celem była popularyzacja europejskich tras turystycznych związanych z architekturą romańską i europejskim dziedzictwem kulturowym.

Jednym ze sponsorów konferencji była Fundacja Współpracy Polsko Niemieckiej, a patronami były między innymi Polska Agencja Rozwoju Turystyki, Centrala Turystyki Niemieckiej "Via Polska" oraz czasopismo "Rynek Turystyczny" z Warszawy.

Konferencja została otwarta przez prezesa Fundacji na rzecz Collegium Polonicum, który podkreślił jej znaczenie dla wspierania sąsiadujących narodów.

Następnie pan Standke, reprezentujący Komitet Wspierania Współpracy Polsko-Francusko-Niemieckiej Trojkąt Weimarski w 15 rocznicę jego utworzenia podkreslił znaczenie kultury jako najmocniejszej siły Europy, historii, a w niej stylu romańskiego rozumianego jako wspólne dziedzictwo.

Wystawa


Metodologia


Naukowe spojrzenie na sztukę romańską przybliżyła zebranym uczestnikom profesor Hangelhaupt z Europejskiego Uniwersytetu „Viadrina?.

Poprzez przedstawioną historię ciemnych wieków, opisy piastowskich katedr, wzgórz zamkowych i ich odpowiedników po drugiej stronie Odry aż do współczesnego spojrzenia na architekturę romańską środkowego Nadodrza, udało się profesor zobrazować ponadgraniczność szlaku romańśkiego.

Spotkanie to pozwoliło na wymianę pogladów, zapoznanie sie z praktyką oraz doświadczeniem zebranych osób, np.:
Arbeitsinitiative Letschien e.v. z bogatą prezentacją projektów zainteresował w szczególności szlakiem rowerewym. Pracując na rzecz dziedzictwa kulturowego i kreując nowe projekty kierują się różnymi celami takimi jak: tworzenie dodatkowych miejsc pracy, ochrona zabytków, krajobrazów, środowiska przyrodniczego.

Wspomniano o próbach organizacji wspólnego szlaku wraz z polskimi partnerami, tak aby Odra nie była przeszkodą i aby szlak romański uzyskał uznanie po obu stronach, aby stał sie dostępny dla turystów czyniąc obszary przygranicznę coraz bardziej atrakcyjnymi.

Jurgen Hary, zastępca kierownika Urzędu Turystyki Powiatu Helmstedt zaprezentował projekt „Wege in die romanik? z szesnastoma różnorodnymi szlakami, nad którymi patronat został przekazany gminom (wzdłuż ?aby od Magdeburga do Kunigluter).


W związku z tym, iż coraz więcej ludzi interesuje się historią architektury, ale także ma ochotę ujrzeć coś ujmującego postanowiono w Helmsted zwrócić się do mediów drukowanych i elektronicznych, promować się przez organizację imprez, spotkań, odpowienio dobranych szyldów, piktogramów czy reklam
Duże zainteresowanie wzbudził opis projektu pięciodniowej pieszej pielgrzymki szlakiem romańskim, której spektakularnym zakończeniem był ślub dwojga młodych ludzi w kościele romańskim. Projekt przyciągnął uwagę nie tylko mieszkańców i uczestników, ale także lokalnych mediów, w których udało się uzyskać sześćdziesiąt minut czasu antenowego.

Żywe przykłady projektów, zrealizowanych pomysłów, odniesionych sukcesów napawają optymizmem nie tylko ich twórców, ale także służą jako źródło inspiracji dla pozostałych uczestników konferencji.


Architektura romańska w Polsce


Szlak romański w Polsce został zainicjowany w 1999 roku, przybliżając kontekst polsko-niemiecko-francuski, na 1000-lecie zjazdu Gnieźnieńskiego, doniosłego historycznego spotkania miedzy Ottonem III a Bolesławem Chrobrym.

Architektura romańska w Polsce rozciąga się na cztery województwa: wielkopolskie, małopolskie, łódzkie i kujawsko-pomorskie z około czterdziestoma wyszczególnionymi obiektami. Granice dla tej architektury wyznacza rzeka Wisła, po której prawym brzegiem romańskie obiekty występują jedynie w szczątkowej wersji. I tak trasy romańskie na terenie Polski mogą przebiegać od Wielkopolski przez Małopolski aż po Cieszyn, który jako miasto graniczne może stanowić spoiwo łączące trasy romańskie innych państw Europy.

Okolice Slubic i wojewodztwa lubuskiego, miejsca, w którym konferencja została zorganizowana, dysponują zaledwie kilkoma zabytkami, które można uznać raczej za lustrzane odbicie budynków znad drugiej strony Odry.
Przykład architektury romańskiej


Prezentacja Muzeum Pierwszych Piastów w Ostrowie Legnickim


Polska sztuka romańska znajduje swoje odzwierciedlenie w architekturze zakonu templariuszy. Templariusze założyli na terenie Polski około dziesięciu komandorii, ale do tych najstarszych nalezą ośrodki w Rurce i Chwarszczanach połączone wspólną historią Bernarda von Eversteina - komondariusza w obu kaplicach.

Prace wykopaliskowe prowadzone w chwarszczanach pozwoliły uzyskać nowe odkrycia, umożliwiły ratowanie komandorii, popularyzację wizerunku kaplicy zakonnej i jej malowideł. W Rurce programy badawcze doprowadziły do odsłonięcia pozostałości dworu klasztornego templariuszy.

Z kolei Muzeum Pierwszych Piastów w Ostrowie Legnickim zachwyciło prezentacją obrazującą gród legnicki, grody w Gieczu i Grybowie oraz Wielkopolskim Parkiem Etnograficznym w Dziekanowicach z kilkudziesięcioma zróżnicowanymi obiektami budownictwa wiejskiego z kompletnie urządzonymi wnętrzami.

To właśnie na wyspie jeziora Lednica, znajdują się pozostałości wczesnośredniowiecznego grodu z czasów panowania polskich władców z dynastii piastowskiej. Unikatowym przykładem wczesnoromańskim jest wyspowa kaplica pałacowo-sakralna z pierwszej polowy X wieku.

Kontynuacje i refleksje...


Konferencja zrodziła pytania dotyczące wielu istotnych kwestii takich jak choćby konieczność stworzenia wspólnego logo dla szlaków zabytków romańskich, mającego służyć unifikacji szlaków i wspólnej działalności.


Przewijały się dyskusje nad tworzeniem oddziałów koordynujących regionalne szlaki w Polsce czy nawet centrum dla środkowego dorzecza Odry.


Poza aspektem praktycznym, który dotyczył promocji romańskiej architektury, ochrony i popularyzacji zabytków, konferencji towarzyszyła atmosfera pozwalająca dostrzec magię baśniowego okresu średniowiecza, pozwalająca zainteresować się architekturą romańska, rozwinąć pasje, odtworzyć historię i po prostu zachwycić się pięknem zabytków.
Sztuka romańska, zdjęcie z wystawy 
 
recherche avancée
plein écran et impression
envoyer à un ami
contact
 

 traduction(s)
 
 

 

 en savoir plus...
 d'autres sites ?
 l’architecture romane en Pologne
 
   
 route des chevaliers templiers-Pologne
 
   
 actualités
 Le site du jour : Art roman
 
   
 Fondation art roman
 
   
 Pour l'art roman
 
   
 documents
 Art roman en Andorre (EN)
 
   
 Art roman en Andorre (ES)
 
   
 Transromanica
 
   
 Art roman festival
 
   
 Romanisches Europa
 
   
 Architecture romane en Alsace
 
   
 Art roman en Andorre (CA)
 
   
 Romanico in Lombardia
 
   
 Patrimoine roman
 
   
 médiathèque
 Le romanesque en Allemagne
 
   
 Routes romanes
 
   
 Architecture religieuse romane
 
   
 Les Symboles de l'art roman
 
   
 La France romane
 
   
 


 

 accueil  l'Europe découverte  l'Europe continue  médiations européennes  l'Europe de la mémoire  questions capitales  diagonales européennes  qui sommes-nous ?  avec qui travaillons-nous ?  itinéraires culturels  boutique  enquêtes  forum  Galerie photo